Nagrania

Nagrania wykładów dostępne są wersji z polskimi i angielskimi napisami, które można włączyć w ustawieniach filmów na YouTube.

Sezon 2021/2022

W lewej stronie umieszczony jest logotyp. Pod logotym umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis prof. Jerzy Lis. Pod napisem prof. Jerzy Lis znajduje się napis AGH – uniwersytet wartości. Logotyp oraz napise umieszczone są na tle panoramy części kuli ziemskiej, która widziana jest z perspektywy orbity. Nad kulą ziemską widoczny jest fragment kosmosu. Kula ziemska i kosmos są w zielonej poświacie.
W lewej stronie umieszczony jest logotyp. Pod logotym umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis prof. Tadeusz Uhl. Pod napisem prof. Tadeusz Uhl znajduje się napis Nowy Kosmos – droga do zrównoważonego rozwoju. Logotyp oraz napis umieszczone są na tle panoramy części kuli ziemskiej, która widziana jest z perspektywy orbity. Nad kulą ziemską widoczny jest fragment kosmosu. Kula ziemska i kosmos są w zielonej poświacie.
W lewej stronie umieszczony jest logotyp. Pod logotypem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka. Pod napisem dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka znajduje się napis Archeometalurgia – analiza i rekonstrukcja warsztatu dawnych wytwórców. Logotyp oraz napis umieszczone są na tle w kolorze miedzianym. Na tle znajduje się postać w goglach VR.
W lewej stronie umieszczony jest logotyp. Pod logotem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis dr hab. Jowita Guja. Pod napisem dr hab. Jowita Guja znajduje się napis Po co filozof gogle VR? I vice versa... Logotyp oraz napis umieszczone są na tle w kolorze miedzianym. Na tle znajduje się postać w goglach VR.
Patrząc od lewej, znajduje się logotyp. Pod logotypem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH. Pod napisem znajduje się napis Tomografia nie tylko medyczna. W tyle widoczny jest laptop oraz dłodnie pracującego na nim człowieka.
Patrząc od lewej, znajduje się logotyp. Pod logotypem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis prof. dr hab. Maciej Paszyński. Pod napisem umieszczony jest napis Przydatne symulacje komputerowe: smog, pandemia, powodzie i nowotwory. W tle widoczny jest laptop oraz dłonie piszącego na nim człowieka.
Patrząc od lewej, znajduje się logotyp. Pod logotypem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis dr inż. Łukasz Chmura. Pod napisem umieszczony jest napis O zmianach klimatu.. również z polskiej perspektywy. W tle widoczny jest napis CO2, który ma formę topniejących brył lodu.
Patrząc od lewej, znajduje się logotyp. Pod logotypem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis dr inż. Piotr Szatkowski. Pod napisem umieszczony jest napis Nowe biodegradowalne nawozy – produkt inżynierii materiałowej. W tle widoczny jest napis CO2, który ma formę topniejących brył lodu.
Patrząc od lewej, znajduje się logotyp. Pod logotypem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis prof. Wojciech Nowak. Pod napisem umieszczony jest napis Przełomowe innowacje w energetyce. W tle widoczne jest ogniwo fotowoltaniczne
Patrząc od lewej, znajduje się logotyp. Pod logotypem umieszczony jest napis AGH NAUKA spotkania. Na prawo od logotypu znajduje się napis prof. Konrad Świerczek. Pod napisem umieszczony jest napis Wodór jako nośnik energii. W tle widoczne jest ogniwo fotowoltaniczne