Nagrania

Sezon 2021/2022

AGH – uniwersytet wartości

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor AGH

"Jesteśmy specyficznym uniwersytetem. Nie ma drugiego takiego w Polsce"

 

Nowy Kosmos – droga do zrównoważonego rozwoju

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH

"Kosmos zbliżył się do ludzi, pozwala się rozwijać"