AGH – uniwersytet wartości / Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH

Dotychczasowe modele uniwersytetu koncentrowały uwagę na produkowaniu wiedzy oraz przekazywaniu jej wewnątrz uczelni. Jednak równie ważne jak kształcenie studentów jest także udostępnianie wyników badań otoczeniu. AGH jako uniwersytet techniczny od ponad wieku współpracuje z gospodarką, dzieląc się wynikami badań naukowych i rozwiązaniami dla polskiego przemysłu. Dziś warto poszerzyć tę próbę przekazywania wiedzy na zewnątrz również o popularyzację nauki i przybliżanie warsztatu badacza. Nowoczesny uniwersytet poza dążeniem do prawdy i rozwiązywaniem problemów powinien bowiem także wypełniać misję społeczną, która wynika wprost z odpowiedzialności za wspólnotę. Mając to na celu, nie może zatem ograniczać się tylko do wytwarzania prac naukowych, lecz musi zarazem kreować odpowiednie postawy i prospołeczne wartości.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Jest rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowo związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, na którym ukończył studia pod kierunkiem prof. Romana Pampucha, czyli jednego z pionierów inżynierii materiałowej w Polsce. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie technologię otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, zwłaszcza przy użyciu metody SHS, polegającej na wykorzystaniu gwałtownych reakcji chemicznych typu spalania. Należy do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń; jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem The World Academy of Ceramics.

Prezentacja do pobrania: LINK