Badania Arktyki kluczem do zrozumienia zmian klimatu na Ziemi / Prof. dr hab. inż. Maciej Manecki

Geologiczne Wyprawy Polarne na Spitsbergen organizowane są przez pracowników i studentów Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH od 1983 roku. Ich cechą charakterystyczną jest zawsze uczestnictwo studentów. Jest to zarówno działalność badawcza, jak i dydaktyczna, a wyjazdy kończą się pracami dyplomowymi, doktorskimi i publikacjami naukowymi. Podejmowana tematyka z zakresu nauk o Ziemi obejmuje zarówno rekonstrukcję geologicznej ewolucji Arktyki na przestrzeni wielu milionów lat, jak i współczesne procesy, m.in. te związane z cofaniem się lodowców. Pozwala to lepiej zrozumieć np. zjawiska zachodzące na ziemiach polskich w okresach pomiędzy zlodowaceniami.

Nigdzie na Ziemi efekty współczesnych zmian klimatu nie są tak wyraźne jak w Arktyce. Zmiany w tym regionie, choć wpływają na polepszenie warunków pogodowych odczuwalnych dla człowieka w rejonach polarnych, wywołują zjawiska o wielu negatywnych skutkach znaczących na całej kuli ziemskiej.

Prof. dr hab. inż. Maciej Manecki

Pracownik Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Absolwent AGH, UJ i Kent State University w USA. Od 1983 roku uczestnik i organizator Geologicznych Wypraw Polarnych AGH na Spitsbergen. Wprowadzał najnowocześniejsze techniki datowania procesów geologicznych dla rekonstrukcji historii geologicznej podłoża archipelagu Svalbard w kontekście ewolucji całej Arktyki. Aktywnie zaangażowany również w badania związane z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami atmosfery i neutralizacją skażeń spowodowanych obecnością ołowiu i arsenu w glebach i odpadach. Specjalista w zakresie apatytów. Obecnie jego zainteresowania skierowane są głównie w kierunku wykorzystania nowoczesnej mineralogii eksperymentalnej w technologiach przemysłowych i metodach odzysku pierwiastków krytycznych.