Geotermia – odnawialna energia z głębi Ziemi / Dr hab. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi, nagromadzonym w skałach oraz w wodach podziemnych wypełniających pory i szczeliny skalne. Jej wykorzystanie przynosi szereg korzyści, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Ta odnawialna energia jest szeroko wykorzystywana w wielu sektorach, ale szczególne znaczenie ma jej stosowanie dla zaspokajania potrzeb energetycznych. W Polsce występują niskotemperaturowe zasoby geotermalne, dla których kluczowym sektorem zagospodarowania jest ciepłownictwo. Badania warunków geotermalnych, nakierunkowane na rozpoznanie potencjału hydrogeotermalnego, są prowadzone w Polsce od lat 80-tych ubiegłego wieku. Obecnie prowadzone są także prace badawcze mające na celu analizę możliwości wykorzystania potencjału petrogeotermalnego w niekonwencjonalnych systemach geotermalnych (Enhanced Geothermal Systems). Badaniom efektywności innowacyjnej technologii EGS wykorzystującej dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym jako płyn roboczy (CO2-EGS) jest poświęcony realizowany aktualnie na AGH projekt badawczy o akronimie EnerGizerS.

Dr hab. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

Profesor na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, z-ca kierownika Katedry Surowców Energetycznych oraz kierownik grupy badawczej Odnawialne Źródła Energii. Zajmuje się problematyką efektywnego wykorzystania ekologicznych źródeł energii, w szczególności badaniami związanymi z oceną zasobów geotermalnych w różnych rejonach Polski i analizą możliwości ich utylitarnego wykorzystania. Współautor serii „Atlasów geotermalnych Polski”, koordynator i wykonawca projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym projektów geotermalnych, współautor ekspertyz dotyczących analizy możliwości pozyskiwania i wykorzystywania wód i energii geotermalnej w wybranym obszarze Polski. Członek założyciel, a obecnie członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Autor licznych publikacji z zakresu wykorzystania energii geotermalnej. Kierownik innowacyjnego projektu EnerGizerS, realizowanego w ramach polsko-norweskich projektów badawczych POLNOR 2019, dotyczącego analizy efektywności funkcjonowania wspomaganych systemów geotermalnych (EGS).

Prezentacja do pobrania: LINK