Lewitacja magnetyczna w służbie ludzkości / dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH

Wykład zapoznaje słuchacza z rozwiązaniem technologicznym, jakim jest lewitacja magnetyczna, a w szczególności jej wersja ze sterowaniem. To właśnie odpowiednie działanie człowieka poprzez umiejętne realizowanie zadania sterowania skutkuje stosownym działaniem urządzenia. Przedstawione będą podstawy, zasady działania oraz zastosowania tej technologii. Omówione zostaną zawieszenia magnetyczne i łożyska magnetyczne jako podstawowe komponenty urządzeń. Zastosowania technologii zostaną zilustrowane między innymi aplikacjami takimi jak pociągi magnetyczne, kompresory, pompy wspomagające pracę serca, kinetyczne zasobniki energii.

Dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH

Dr hab. inż. Adam Krzysztof Piłat, prof. AGH jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Jest autorem i współautorem 171 opracowań naukowych, kilku urządzeń i przemysłowego sterownika automatyki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na interdyscyplinarnym modelowaniu, symulacji, syntezie i realizacji sterowania skutkującymi kompleksowym prototypowaniem urządzeń z technologią aktywnej lewitacji magnetycznej.