Nowe biodegradowalne nawozy – produkt inżynierii materiałowej / Dr inż. Piotr Szatkowski

Działalność człowieka w dużym stopniu determinuje stan i jakość gleb, a także może wpływać na niekorzystne dla środowiska procesy zachodzące w zbiornikach wodnych. Niewłaściwy sposób uprawy roślin, nastawiony tylko na uzyskanie wysokich plonów, które generowane są przez intensywne i niezbilansowane nawożenie gleby, prowadzi do szeregu niekorzystnych zjawisk.

W AGH w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w Katedrze Biomateriałów i Kompozytów trwają badania nad nawozami o kontrolowanym uwalnianiu, których efektem jest stworzenie autorskiego nawozu CRF. Udało się zoptymalizować proces wytwarzania takich nawozów, a także zbadać i ocenić ich właściwości w czasie, porównując je do analogicznych konwencjonalnych nawozów mineralnych. Badania dotyczące działania zaprojektowanych nawozów CRF zostały przeprowadzone na podstawie upraw różnych roślin, m.in. facelii miododajnej, owsa czy prosa, które dokonane zostały w warunkach laboratoryjnych.

Dr inż. Piotr Szatkowski

Adiunkt w Katedrze Biomateriałów i Kompozytów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Głównym jego tematem badawczym są materiały kompozytowe, materiały węglowe oraz materiały pochodzenia naturalnego. Oprócz projektowania, wytwarzania i badania materiałów kompozytowych, ważnym aspektem jego pracy jest prowadzenie zaawansowanych badań, m. in. kompleksowej analizy termicznej i badań mechanicznych. Obecne jego zainteresowania skierowane są w kierunku ochrony środowiska i materiałów mogących wesprzeć tę dziedzinę nauki.

Prezentacja do pobrania: LINK