O zmianach klimatu... również z polskiej perspektywy / Dr inż. Łukasz Chmura

„Nie ulega wątpliwości, że wpływ człowieka spowodował ocieplenie atmosfery, oceanów i lądów. Nastąpiły powszechne i szybkie zmiany w atmosferze, oceanie, kriosferze i biosferze” – jest to pierwsze zdanie z najnowszego, szóstego już raportu IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu.

Dr inż. Łukasz Chmura w swojej prezentacji opowie, co pokazują obserwacje zmian klimatycznych i dokąd prowadzi nas nasza ścieżka rozwoju. Zobaczymy, jak klimat zmienia się globalnie, ale również lokalnie na przykładzie obserwacji meteorologicznych prowadzonych w obserwatorium na Kasprowym Wierchu. W miejscu tym prowadzone są nie tylko pomiary stanu atmosfery (tym zajmuje się Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy), lecz również, od prawie trzydziestu lat, stężenia głównych gazów cieplarnianych (w laboratorium KASLAB prowadzonym przez Zespół Fizyki Atmosfery Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH). Prelegent pokaże, czym mierzyć stężenia gazów śladowych i jak z czasem metody pomiaru ewoluowały.

Dr inż. Łukasz Chmura

Absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Od czasu studiów związany z Zespołem Fizyki Środowiska na tymże wydziale. Zajmuje się fizyką atmosfery, a dokładniej pomiarem gazów czynnych w efekcie cieplarnianym. Głównie w laboratorium KASLAB na Kasprowym Wierchu, ale nie tylko. Od 2009 roku pracuje również w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu należącym do IMGW-PIB. Prócz pełnienia obowiązków obserwatora meteorologicznego, aktualnie jest również kierownikiem tego obserwatorium.

Prezentacja do pobrania: LINK