Przełomowe innowacje w energetyce / Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Zmiany klimatyczne zachodzące na Ziemi zmuszają do zmian sposobu myślenia o energii, przemyśle i środowisku. Wobec istniejącego kryzysu klimatycznego stajemy przed faktem, kiedy musimy radykalnie zmienić swoje przyzwyczajenia i zacząć myśleć naprawdę proekologicznie i innowacyjnie. W niedalekiej przyszłości energetyka przejdzie prawdziwą transformację na system ekologiczny, odnawialny i niezwykle zaawansowany.

Nowa rzeczywistość klimatyczna wymaga działań odważnych i nieustępliwych. Budujemy sprawne ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy pompy ciepła. Istotą dalszego rozwoju OZE są prace nad ich udoskonalaniem, obniżeniem kosztów wytwarzania oraz zwiększeniem efektywności. Dzieje się to dzięki współpracy inżynierii materiałowej, elektrotechniki (elektroniki), systemów ICT oraz fizyki i chemii. W nowocześnie wyposażonych laboratoriach Centrum Energetyki AGH prowadzimy badania nad najnowocześniejszymi technologiami, które zostaną zaprezentowane podczas wykładu.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Profesor zwyczajny w Akademii Górniczo-Hutniczej i od 2014 r. dyrektor Centrum Energetyki AGH. Stopień doktora uzyskał w 1983 r. w Politechnice Częstochowskiej, a dr. hab. w 1991 roku na tej samej uczelni. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1997 r., a prof. zw. w 1998 r.  Jego ścieżka zawodowa wiodła przez prestiżowe europejskie, japońskie i chińskie ośrodki naukowe. Pracował na Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989 i jako profesor w Nagoya University w Japonii.