Przydatne symulacje komputerowe: smog, pandemia, powodzie i nowotwory / Prof. Maciej Paszyński

Profesor Maciej Paszyński jest w Polsce prekursorem nowoczesnych metod symulacji komputerowych, zwanych analizą izogeometryczną. Odkrył nowy i tani sposób przeprowadzania skomplikowanych symulacji na zwykłym laptopie, bez konieczności użycia kosztownych i czasami trudno dostępnych ośrodków superkomputerowych.

Projektowanie i przeprowadzanie symulacji może być bardzo pasjonującym zajęciem. Wybierając ich tematykę, można kierować się ich przydatnością dla społeczeństwa. Podczas wykładu omówione zostaną właśnie takie ciekawe przykłady symulacji komputerowych:

- inwersji termicznej i propagacji zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce,
- wpływu wydobycia ropy naftowej na środowisko,
- propagacji patogenów COVID-19,
- tsunami wywołanego przez asteroidę,
- wzrostu guzów nowotworowych.

Prof. dr hab. Maciej Paszyński

Maciej Paszyński jest profesorem w Instytucie Informatyki AGH. Każdego roku, począwszy od 2003, jest zapraszany jako profesor wizytujący na Uniwersytet Teksański w Austin. Jest współautorem ponad 160 artykułów indeksowanych w SCOPUS. Współpracuje z badaczami z USA, Hiszpanii, Australii i Chile. Jest edytorem „Journal of Computational Science” oraz współprzewodniczącym serii konferencji „International Conference on Computational Science”. Prowadzi grupę badawczą Algorytmów i Systemów Adaptacyjnych a2s.agh.edu.pl.

Prezentacja do pobrania: LINK