Tomografia nie tylko medyczna / Dr hab. Jacek Tarasiuk, prof. AGH

Mikrotomografia rentgenowska jest niezwykłą techniką badawczą, która pozwala wejrzeć w głąb materii, nie niszcząc jej. Technika ta jest niezwykle wszechstronna i nie ogranicza się do żadnego konkretnego typu badań. Korzystamy z niej w badaniach materiałowych (polimery, kompozyty, metale i ich stopy), geologicznych (skały, minerały, skamieniałości), biologicznych (rośliny, miękkie i twarde tkanki biologiczne), inżynierskich (elektronika i półprzewodniki, inspekcja przemysłowa) oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest poznanie struktury wewnętrznej obiektów w sposób nieniszczący (np. obiekty muzealne).

Laboratorium Mikro i Nano Tomografii AGH (LMiNT) powstało w 2012 roku i od tej pory brało udział w dziesiątkach interesujących projektów badawczych. Podczas wystąpienia usłyszymy o niektórych z nich. Dowiemy się, jak bada się kości i projektuje ich syntetyczne odpowiedniki, co się dzieje, gdy w sercu odkłada się kamień, kiedy zaczęliśmy polować na mamuty oraz co wspólnego ma tomografia i poszukiwanie sprawców zbrodni.

Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH

Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk jest pracownikiem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Prowadzi interdyscyplinarne badania z pogranicza fizyki, inżynierii materiałowej, bioinżynierii i biomechaniki. W obszarze jego zainteresowań znajdują się struktury porowate, w tym struktury tkanki kostnej. Prowadzi badania nad projektowaniem struktur o zadanych własnościach oraz ich wytwarzaniem metodami przyrostowymi z wykorzystaniem druku 3D. Od 2012 roku kieruje pracami Laboratorium Mikro i Nano Tomografii AGH. Laboratorium to wykonuje setki pomiarów rocznie – zarówno w ramach badań prowadzonych w AGH, jak też w innych jednostkach naukowych. Wykonuje również pomiary dla przemysłu.

Prezentacja do pobrania: LINK