Wodór jako nośnik energii / Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek

Ze względu na swoje unikalne właściwości fizykochemiczne wodór uważany jest za przyszłościowy nośnik energii. W dokonującej się obecnie transformacji energetycznej użycie wodoru umożliwi efektywne powiązanie międzysektorowe pomiędzy przyjaznymi dla środowiska, rozproszonymi systemami generacji energii elektrycznej i ciepła, ekologicznym transportem oraz zdekarbonizowanym przemysłem. Wytwarzanie, magazynowanie, przesył czy wreszcie wykorzystanie wodoru w sposób neutralny dla klimatu wiążą się jednak z wieloma wyzwaniami. Wykład przybliży aktualną problematykę dotyczącą dalszego rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii wodorowych, skupiając się na metodach produkcji H2 oraz wykorzystaniu paliwa wodorowego w ogniwach paliwowych. Przedstawione zostaną również wybrane wyniki najnowszych prac badawczych prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw AGH, doskonale wpisujące się w polskie porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek

Profesor nauk technicznych pracujący w Katedrze Energetyki Wodorowej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Prodziekan ds. Współpracy i Nauki WEiP. Autor ponad 160 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports.

Zainteresowania naukowe: materiały elektrodowe i elektrolity dla stałotlenkowych ogniw paliwowych oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych, transport protonów i mieszane przewodnictwo jonowo-elektronowe w tlenkach, materiały elektrodowe dla ogniw Li-ion.