Zielona energia z jądra atomu? / Dr inż. Paweł Janowski

Zielona energia ma pochodzić z „naturalnych” źródeł – odnawialnych, pozwalających redukować ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, aby zmniejszyć niekorzystne zmiany klimatyczne. Czy energetyka jądrowa może zaliczać się do takich źródeł? Podczas wykładu w przystępny sposób zostaną przedstawione fizyczne podstawy energetyki jądrowej oraz powody, dla których reaktor jądrowy nie może eksplodować jak bomba "atomowa".

Czy elektrownie atomowe są bezpieczne? A co z odpadami promieniotwórczymi? Czy człowiek może dziś doprowadzić do awarii jak w 1986 roku? Czy radiologicznie bezpieczniej jest mieszkać przy płocie elektrowni jądrowej czy przenieść się do Zakopanego? Czy większą dawkę promieniowania otrzymamy od odpadów wysokoaktywnych czy od spania na łóżku, a nie na podłodze? Na te i podobne pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi.

Dr inż. Paweł Janowski

Jest fizykiem jądrowym pracującym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, na którym jako adiunkt dydaktyczny kieruje obecnie Pracownią Demonstracji Fizycznych. Naukowo zajmował się promieniotwórczością w środowisku. Jego działalność badawcza, prowadzona w IFJ PAN, dotyczyła pomiarów stężenia promieniotwórczego jodu i cezu w powietrzu po wybuchach jądrowych i awariach reaktorów. Tego typu substancje i ich zastosowania interesowały go od zawsze, prowadząc go w końcu na studia z fizyki. Dziś jednym z jego celów życiowych jest z kolei uprzystępnianie wiedzy o promieniotwórczości.

Osiągnięcia dr. Pawła Janowskiego w dziedzinie upowszechniania nauki są znaczne, co potwierdzają otrzymane wyróżnienia – Medal Ernsta za Popularyzację Fizyki, Nagroda im. Prof. Taklińskiego czy zakwalifikowanie do finału konkursu Popularyzator Nauki PAP. Jego działalność popularyzatorska obejmuje na przykład wykłady najeżone demonstracjami oraz doświadczeniami, które prowadzi dla wszystkich: od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Udziela również wywiadów do radia, kręci filmy i projektuje wystawy interaktywne w Muzeum AGH. Szczególne miejsce zajmuje w nich zawsze fizyka jądrowa, którą przybliża swoją walizką atomową – jej wyposażenie nieraz zadziwia słuchaczy. Według niego stuletni model szkoły zniechęca do odkrywania praw przyrody. Wykłady popularne mogą natomiast stanowić odskocznię od schematycznego programu, pokazując, że nauka nie jest trudnym przedmiotem w szkole, lecz wydzieraniem światu jego tajemnic i wykorzystywaniem ich w życiu. Co więcej, oprócz fascynacji otaczającym światem, mogą też dać słuchaczom pewien zaczyn wiedzy, za pomocą której sami porwą innych do rozwijania pasji w owym kierunku.

Prezentacja do pobrania: LINK