„Pomiary bez linijki w teorii i praktyce” – 15 grudnia 2022

Plakat promujący wydarzenie w dniu 15 grudnia 2022

Pojęciem odległości posługujemy się w codziennej praktyce intuicyjnie. Raczej nie myślimy wówczas o tym, że nasze rozumienie jest konsekwencją stosowania definicji zaproponowanej wieki temu przez Euklidesa. Podczas spotkania dr Tomasz Zabawa opowie o definicjach odległości innych niż euklidesowa, pokazując, że sprawa jest bardziej złożona i skomplikowana. W zupełnie inne obszary nauki zabierze nas prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda, który przybliży badania na możliwością wykorzystania surowców mineralnych w inżynierii i ochronie środowiska. Godz. 18.00, bud. U-2 (sala audytoryjna, ul. Reymonta 7) i online na kanale YouTube AGH. Wstęp wolny.

Program wydarzenia:

18.00–18.30 – Dr Tomasz Zabawa, „Dlaczego to koło jest kwadratowe? O definicjach w matematyce”
18.30–18.45 – pytania do wykładu
18.45–19.15 – Prof. Tomasz Bajda, „Surowce mineralne w inżynierii i ochronie środowiska”
19.15–19.30 – pytania do wykładu

Dlaczego to koło jest kwadratowe? O definicjach w matematyce

Ważnym elementem matematyki są definicje. Definicje powstają w szczególności przez sformalizowanie naszych doświadczeń czy przez określenie obiektów abstrakcyjnych. Na przykładzie różnych definicji odległości przyjrzymy się, co się stanie, gdy zmienimy definicję. Każdy z nas wie, jak wygląda koło, gdy rozważamy odległość euklidesową. A jak będzie wyglądało koło, jeżeli przyjmiemy inną definicję odległości?

Dr Tomasz Zabawa

Pracuje na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH, a głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są równania różniczkowe cząstkowe. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunku matematyka oraz studiów inżynierskich. Jest zaangażowany w projekty mające na celu popularyzację nauk ścisłych, a w szczególności matematyki.

Surowce mineralne w inżynierii i ochronie środowiska

Tematyka wykorzystania surowców mineralnych w inżynierii i ochronie środowiska z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno z punktu widzenia badań naukowych jak i rozwoju narodowej gospodarki. Wychodzi ona naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu czystymi technologiami produkcji opartymi na wykorzystaniu surowców naturalnych i odpadowych.

Ceną za postęp techniczny i rozwój gospodarczy XX wieku jest zanieczyszczenie środowiska. W XXI wieku tylko nowoczesne technologie oparte na surowcach są szansą na rozwój gospodarczy naszego kraju, wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach światowych, poprawę stanu środowiska naturalnego. Problematyka ta wychodzi naprzeciw wyzwaniom jakim stara się sprostać nasz kraj w zakresie ochrony środowiska, jak i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki i rozwoju przemysłu. Z punktu widzenia gospodarki narodowej ważne jest tworzenie własnych, innowacyjnych technologii produkcji, które spowodują wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach światowych. Dlatego tak ważne są badania nad właściwościami i zastosowaniem surowców mineralnych.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

Pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, gdzie jest Prodziekanem ds. Współpracy i Nauki. Zajmuje się badaniami nad zastosowaniem materiałów geologicznych (skał, minerałów) w praktyce przemysłowej, a także w inżynierii i ochronie środowiska. Jego zainteresowania naukowe dotyczą tu przede wszystkim wykorzystania odpadów przemysłowych do wytworzenia nowych pełnowartościowych produktów. Zajmuje się rekultywacją terenów zdegradowanych przy użyciu mineralnych materiałów funkcjonalizowanych, czyli zmodyfikowanych w taki sposób, aby dopasować ich właściwości do danego zastosowania. Wybór takiej problematyki badawczej ma swoje uzasadnienie – innowacyjne technologie oparte na geomateriałach są szansą na rozwój gospodarczy kraju, wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach światowych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.