„Cząstka Higgsa, Internet i miecze świetlne. AGH w CERN” – 19 stycznia 2023

Plakat reklamujący wydarzenie w dniu 19 stycznia 2023

CERN to największe laboratorium fizyki wysokich energii w Europie. Naukowcy i studenci z AGH uczestniczą w badaniach prowadzonych we wszystkich czterech dużych eksperymentach na Wielkim Zderzaczu Hadronów (ang. LHC, Large Hadron Collider): ALICE, ATLAS, LHCb i CMS/TOTEM. Najbliższe spotkanie będzie m.in. okazją, żeby poznać wkład krakowskich uczonych w badania prowadzone w prestiżowym laboratorium oraz dowiedzieć się, w jaki sposób dokonane tam odkrycia przekładają się na nasze codzienne życie. Naszym gościem będzie prof. dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, która od kilkunastu lat jest członkiem eksperymentu ATLAS. Zapraszamy 19 stycznia, o godz. 18.00, do bud. U-2 (ul. Reymonta 7). W wydarzeniu będzie można wziąć udział również online za pośrednictwem kanału YouTube AGH.

Program wydarzenia:

18.00–19.00 – rozmowa z prof. Iwoną Grabowską-Bołd
19.00–19.30 – pytania od publiczności

W trakcie spotkania porozmawiamy o misji CERN-u i międzynarodowej współpracy ATLAS, która właśnie celebrowała swoje trzydzieste urodziny. Opowiemy o przebiegu zbierania danych na LHC i ich analizie. Powiemy, czym jest tryger eksperymentu i o roli CYFRONET-u AGH w analizie danych zebranych w CERN-ie. Wskażemy, czego fizycy uczą się, analizując zderzenia proton–proton i czym są zderzenia ciężkich jonów. Jeśli chodzi o te ostatnie, skupimy się na specjalnej klasie tych zderzeń zwanej zderzeniami ultra-peryferycznymi. Wreszcie opowiemy, jaki jest związek tej klasy zderzeń z mieczami świetlnymi.

Ponadto porozmawiamy o wyzwaniach stojących przed fizykami cząstek w CERN-ie, a w szczególności jak wygląda przygotowanie publikacji naukowej liczącej ok. 3000 autorów. Poruszymy temat wpływu badań i wynalazków z CERN na życie codzienne oraz aktywności i badań, w których biorą udział naukowcy i studenci z AGH. Wreszcie opowiemy o wydarzeniach promujących CERN i jego badania w społeczeństwie.

Prof. dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd

Jest pracownikiem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Pracę doktorską obroniła z eksperymentalnej fizyki cząstek, analizując dane ze zderzeń elektron–proton zarejestrowane w detektorze ZEUS w Hamburgu. Odbyła staż podoktorski w laboratorium CERN – najpierw na stanowisku research fellow, a następnie jako project scientist na Uniwersytecie Kalifornijskim, Irvine. Od roku 2005 jest członkiem eksperymentu ATLAS na LHC. W swoich badaniach zajmuje się badaniem zderzeń ciężkich jonów w detektorze ATLAS. Ponadto ma wiodący wkład  w rozwój systemu trygera eksperymentu. Od roku 2015 reprezentuje AGH i Uniwersytet Jagielloński w Radzie Współpracy ATLAS. W eksperymencie pełniła funkcję koordynatora grupy fizyki ciężkich jonów. Obecnie jest członkiem zarządu Współpracy ATLAS. Jest współautorką przeszło 1000 publikacji naukowych. Kieruje licznymi projektami badawczymi.