20 stycznia – „Komputerowa diagnoza i prognoza”

20 stycznia 2022 r., o godz. 18.00, zapraszamy na czwarte wydarzenie z cyklu „AGH NAUKA spotkania”. Swoje wykłady wygłoszą dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH („Tomografia nie tylko medyczna”) oraz prof. dr hab. Maciej Paszyński z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH („Przydatne symulacje komputerowe: smog, pandemia, powodzie i nowotwory”).

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ WYŁĄCZNIE W FORMULE ONLINE:

Program wydarzenia:

18.00-18.30 – dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, „Tomografia nie tylko medyczna”
18.30-18.45 – pytania do wykładu
18.45-19.15 – prof. dr hab. Maciej Paszyński, „Przydatne symulacje komputerowe: smog, pandemia, powodzie i nowotwory”
19.15-19.30 – pytania do wykładu

Wykłady i prelegenci:

Tomografia nie tylko medyczna

Mikrotomografia rentgenowska jest niezwykłą techniką badawczą, która pozwala wejrzeć w głąb materii, nie niszcząc jej. Technika ta jest niezwykle wszechstronna i nie ogranicza się do żadnego konkretnego typu badań. Korzystamy z niej w badaniach materiałowych (polimery, kompozyty, metale i ich stopy), geologicznych (skały, minerały, skamieniałości), biologicznych (rośliny, miękkie i twarde tkanki biologiczne), inżynierskich (elektronika i półprzewodniki, inspekcja przemysłowa) oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest poznanie struktury wewnętrznej obiektów w sposób nieniszczący (np. obiekty muzealne).

Laboratorium Mikro i Nano Tomografii AGH (LMiNT) powstało w 2012 roku i od tej pory brało udział w dziesiątkach interesujących projektów badawczych. Podczas wystąpienia usłyszymy o niektórych z nich. Dowiemy się, jak bada się kości i projektuje ich syntetyczne odpowiedniki, co się dzieje, gdy w sercu odkłada się kamień, kiedy zaczęliśmy polować na mamuty oraz co wspólnego ma tomografia i poszukiwanie sprawców zbrodni.

Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH

Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk jest pracownikiem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Prowadzi interdyscyplinarne badania z pogranicza fizyki, inżynierii materiałowej, bioinżynierii i biomechaniki. W obszarze jego zainteresowań znajdują się struktury porowate, w tym struktury tkanki kostnej. Prowadzi badania nad projektowaniem struktur o zadanych własnościach oraz ich wytwarzaniem metodami przyrostowymi z wykorzystaniem druku 3D. Od 2012 roku kieruje pracami Laboratorium Mikro i Nano Tomografii AGH. Laboratorium to wykonuje setki pomiarów rocznie – zarówno w ramach badań prowadzonych w AGH, jak też w innych jednostkach naukowych. Wykonuje również pomiary dla przemysłu.

Przydatne symulacje komputerowe: smog, pandemia, powodzie i nowotwory

Profesor Maciej Paszyński jest w Polsce prekursorem nowoczesnych metod symulacji komputerowych, zwanych analizą izogeometryczną. Odkrył nowy i tani sposób przeprowadzania skomplikowanych symulacji na zwykłym laptopie, bez konieczności użycia kosztownych i czasami trudno dostępnych ośrodków superkomputerowych.

Projektowanie i przeprowadzanie symulacji może być bardzo pasjonującym zajęciem. Wybierając ich tematykę, można kierować się ich przydatnością dla społeczeństwa. Podczas wykładu omówione zostaną właśnie takie ciekawe przykłady symulacji komputerowych:

- inwersji termicznej i propagacji zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce,
- wpływu wydobycia ropy naftowej na środowisko,
- propagacji patogenów COVID-19,
- tsunami wywołanego przez asteroidę,
- wzrostu guzów nowotworowych.

Prof. dr hab. Maciej Paszyński

Maciej Paszyński jest profesorem w Instytucie Informatyki AGH. Każdego roku, począwszy od 2003, jest zapraszany jako profesor wizytujący na Uniwersytet Teksański w Austin. Jest współautorem ponad 160 artykułów indeksowanych w SCOPUS. Współpracuje z badaczami z USA, Hiszpanii, Australii i Chile. Jest edytorem „Journal of Computational Science” oraz współprzewodniczącym serii konferencji „International Conference on Computational Science”. Prowadzi grupę badawczą Algorytmów i Systemów Adaptacyjnych a2s.agh.edu.pl.