23 czerwca – „Badania Arktyki kluczem do zrozumienia zmian klimatu na Ziemi”

Plakat reklamujący wydarzenie

Badania Arktyki pozwalają lepiej zrozumieć procesy zachodzące na naszej planecie – zarówno te sprzed milionów lat, jak i te, których jesteśmy świadkami obecnie. Dziś północny kontynent skupia uwagę m.in. ze względu na jego rolę w zmianach klimatu na Ziemi. Jakie wiadomości przekazuje nam Arktyka? Jak wygląda codzienność naukowców, którzy prowadzą badania w trudnych dla człowieka warunkach? Opowie nam o tym prof. dr hab. inż. Maciej Manecki, wieloletni uczestnik i organizator Geologicznych Wypraw Polarnych AGH na Spitsbergen. Zapraszamy 23 czerwca, o godz. 18, do budynku U-2 (ul. Reymonta 7, sala audytoryjna) na 9. wydarzenie z cyklu „AGH NAUKA spotkania”. Tych z Państwa, którzy nie mogą przybyć, zachęcamy do śledzenie transmisji na kanale YouTube AGH:

 

Program wydarzenia:

godz. 18.00-19.00 – rozmowa z prof. Maciejem Maneckim
godz. 19.00-19.30 – pytania od publiczności

Badania Arktyki kluczem do zrozumienia zmian klimatu na Ziemi

Geologiczne Wyprawy Polarne na Spitsbergen organizowane są przez pracowników i studentów Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH od 1983 roku. Ich cechą charakterystyczną jest zawsze uczestnictwo studentów. Jest to zarówno działalność badawcza, jak i dydaktyczna, a wyjazdy kończą się pracami dyplomowymi, doktorskimi i publikacjami naukowymi. Podejmowana tematyka z zakresu nauk o Ziemi obejmuje zarówno rekonstrukcję geologicznej ewolucji Arktyki na przestrzeni wielu milionów lat, jak i współczesne procesy, m.in. te związane z cofaniem się lodowców. Pozwala to lepiej zrozumieć np. zjawiska zachodzące na ziemiach polskich w okresach pomiędzy zlodowaceniami.

Nigdzie na Ziemi efekty współczesnych zmian klimatu nie są tak wyraźne jak w Arktyce. Zmiany w tym regionie, choć wpływają na polepszenie warunków pogodowych odczuwalnych dla człowieka w rejonach polarnych, wywołują zjawiska o wielu negatywnych skutkach znaczących na całej kuli ziemskiej.

Prof. dr hab. inż. Maciej Manecki

Pracownik Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Absolwent AGH, UJ i Kent State University w USA. Od 1983 roku uczestnik i organizator Geologicznych Wypraw Polarnych AGH na Spitsbergen. Wprowadzał najnowocześniejsze techniki datowania procesów geologicznych dla rekonstrukcji historii geologicznej podłoża archipelagu Svalbard w kontekście ewolucji całej Arktyki. Aktywnie zaangażowany również w badania związane z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami atmosfery i neutralizacją skażeń spowodowanych obecnością ołowiu i arsenu w glebach i odpadach. Specjalista w zakresie apatytów. Obecnie jego zainteresowania skierowane są głównie w kierunku wykorzystania nowoczesnej mineralogii eksperymentalnej w technologiach przemysłowych i metodach odzysku pierwiastków krytycznych.