25 listopada - Nowe technologie w służbie humanistów

25 listopada 2021, o godz. 18, zapraszamy na drugie wydarzenie z cyklu „AGH NAUKA spotkania”. Swoje wykłady wygłoszą dr hab. Jowita Guja z Wydziału Humanistycznego AGH, która kieruje Laboratorium EduVRLAB („Po co filozofom gogle VR? I vice versa...”) oraz dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka z Wydziału Odlewnictwa, która prowadzi Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH (Archeometalurgia analiza i rekonstrukcja warsztatu dawnych wytwórców).

Program wydarzenia:

18.00-18.30 – dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, Archeometalurgia – analiza i rekonstrukcja warsztatu dawnych wytwórców

18.30-18.45 – pytania do wykładu

18.45.19.15 – dr hab. Jowita Guja, „Po co filozofom gogle VR? I vice versa...”

19.15-19.30 – pytania do wykładu

Wykłady i prelegenci:

Archeometalurgia – analiza i rekonstrukcja warsztatu dawnych wytwórców

Utworzone w 2013 r. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych ma na celu prowadzenie działalności publicznej na rzecz badań dziedzictwa kulturowego czy też ochrony zabytków. Główne zadanie naukowców skupionych w jednostce to koordynacja projektów w zakresie analizy profili ziemnych, odnalezionych tam przedmiotów i pozostałości po zabudowaniach. Centrum jest miejscem twórczej synergii specjalistów z różnych wydziałów AGH i zaplecza badawczego pochodzącego ze współpracujących jednostek. Następuje w nim przy tym nie tylko połączenie mocy naukowych różnych inżynierów, lecz także ich owocna kooperacja z humanistami, pozwalająca na dokonanie odkryć, które nie byłyby możliwe, gdyby działali osobno. Bardzo istotne jest tu w szczególności wsparcie polskich historyków i archeologów.

Prof. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH – kieruje Katedrą Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych na Wydziale Odlewnictwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się między innymi na archeometalurgii – interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy, łączącej nauki techniczne z naukami humanistycznymi. W ramach utworzonego w 2013 r. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych prof. Garbacz-Klempka prowadzi intensywne badania nad polskim dziedzictwem kulturowym, w które zaangażowani są nie tylko wybitni specjaliści z różnych jednostek AGH, lecz także historycy, archeologowie bądź muzealnicy. Obecnie realizuje dwa projekty dotyczące początków metalurgii i odlewnictwa na ziemiach Polski, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Po co filozofom gogle VR? I vice versa...

Rzeczywistość wirtualna budzi zarówno nadzieję, jak i lęki. Pozwala ona na doświadczenie porównywalne w intensywności z narkotykowym transem. W VR możemy fruwać, eksplorować kosmos czy walczyć na miecze świetlne z samym lordem Vaderem. Możemy uciec od codziennych problemów, uczyć się, komunikować i pracować, ale także zagubić w tym nowym cyfrowym świecie, który już niebawem może stać się nieodłączną częścią naszego życia. W swoim wykładzie Jowita Guja opowie o najnowszych zastosowaniach i możliwościach VR, definiując związane z nią szanse oraz ryzyka. Pokaże, że rozwój tej technologii wymaga zaangażowania nie tylko informatyków i projektantów, ale także – a może bardziej – humanistów, psychologów i filozofów.

Dr hab. Jowita Guja, prof. AGH – kulturoznawczyni i filozofka, badaczka kulturowych trendów w technologii, wyobraźni futurystycznej i mody. Pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie kieruje Katedrą Technologii Informacyjnych i Mediów oraz Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab. Jej ambicją i planem jest stworzenie VR-owego podręcznika filozofii.