28 kwietnia – „Jak to działa?”

Co inżynier potrafi zrobić ze szkła? Jak wykorzystać lewitację magnetyczną? Tego będzie można się dowiedzieć podczas najbliższego wydarzenia z cyklu „AGH NAUKA spotkania”. Po wymuszonym pandemią okresie, kiedy widzieliśmy się wyłącznie w internecie, zapraszamy na spotkanie otwarte dla publiczności. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Spotykamy się 28 kwietnia, o godz. 18, w budynku U-2 (ul. Reymonta 7). Tych, którzy nie mogą dotrzeć, zachęcamy do śledzenie transmisji na kanale YouTube AGH:

 

Program wydarzenia (podane czasy są orientacyjne):

18.00-18.30 – prof. dr hab. inż. Manuela Reben, „Szkło znane i nieznane”
18.30-18.45 – pytania do wykładu
18.45-19.15 – dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH, „Lewitacja magnetyczna w służbie ludzkości”
19.15-19.30 – pytania do wykładu

Wykłady i prelegenci:

Szkło znane i nieznane

Materiały stosowane we wszystkich specjalnościach inżynierskich są jednym z podstawowych, cywilizacyjnych bogactw ludzkości. Nazwy epok historycznych determinowane są nie tylko poprzez przemiany społeczne i kulturowe, ale również przez rozwój technologii. Szkło jest jednym z ważniejszych tworzyw znajdujących zastosowanie w życiu codziennym. Z jednej strony niezwykle kruche i podatne na destrukcję, z drugiej strony najtrwalszy materiał, który potrafi przetrwać w stanie nienaruszonym tysiące lat. Unikalne właściwości szkieł: chociażby barierowość, modyfikacja ich właściwości poprzez zmianę składu chemicznego czy stanu powierzchni, określają ich przydatność do produkcji opakowań szklanych, wyświetlaczy, zaawansowanych podłoży do obwodów zintegrowanych czy elementów współczesnej architektury. Wobec długiej historii szkła i głębokiego oddziaływania tego materiału na codzienne życie z głębokim przekonaniem można stwierdzić, że żyjemy w epoce szkła

Prof. dr hab. inż. Manuela Reben

Prof. dr hab. inż. Manuela Reben jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, kierownikiem Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych. Jej działalność naukowa skupia się na zagadnieniach związanych z technologią i przetwórstwem szkła. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej obejmują technologie materiałów nowej generacji – szkła tellurowe i fluorotellurowe dla optoelektroniki, materiały typu szkło-ceramika do celów optycznych oraz badania nad racjonalnym wykorzystaniem odpadów szklistych. Prowadzi szeroką współpracę z firmami branżowymi, tj. głównie hutami szkła i zakładami przetwórstwa szkła, której wynikiem jest opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Technologia lewitacji magnetycznej w służbie ludzkości

Wykład zapoznaje słuchacza z rozwiązaniem technologicznym, jakim jest lewitacja magnetyczna, a w szczególności jej wersja ze sterowaniem. To właśnie odpowiednie działanie człowieka poprzez umiejętne realizowanie zadania sterowania skutkuje stosownym działaniem urządzenia. Przedstawione będą podstawy, zasady działania oraz zastosowania tej technologii. Omówione zostaną zawieszenia magnetyczne i łożyska magnetyczne jako podstawowe komponenty urządzeń. Zastosowania technologii zostaną zilustrowane między innymi aplikacjami takimi jak pociągi magnetyczne, kompresory, pompy wspomagające pracę serca, kinetyczne zasobniki energii.

Dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH

Dr hab. inż. Adam Krzysztof Piłat, prof. AGH jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Jest autorem i współautorem 171 opracowań naukowych, kilku urządzeń i przemysłowego sterownika automatyki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na interdyscyplinarnym modelowaniu, symulacji, syntezie i realizacji sterowania skutkującymi kompleksowym prototypowaniem urządzeń z technologią aktywnej lewitacji magnetycznej.