3 listopada 2021 – Dlaczego potrzebujemy nauki?

3 listopada 2021, o godz. 18, zapraszamy na kampus AGH do budynku U-2 (sala audytoryjna, ul. Reymonta 7) na inaugurację cyklu „AGH NAUKA spotkania”. Swoje wykłady wygłoszą i odpowiedzą na pytania słuchaczy prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor AGH (AGH uniwersytet wartości) oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH (Nowy Kosmos droga do zrównoważonego rozwoju). Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji: Formularz zapisów.

Program wydarzenia:

18.00-18.30 – Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, „AGH - uniwersytet wartości”

18.30-18.45 – pytania do wykładu

18.45-19.15 – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, „Nowy Kosmos - droga do zrównoważonego rozwoju”

19.15-19.30 – pytania do wykładu

Wykłady i prelegenci:

AGH – uniwersytet wartości

Dotychczasowe modele uniwersytetu koncentrowały uwagę na produkowaniu wiedzy oraz przekazywaniu jej wewnątrz uczelni. Jednak równie ważne jak kształcenie studentów jest także udostępnianie wyników badań otoczeniu. AGH jako uniwersytet techniczny od ponad wieku współpracuje z gospodarką, dzieląc się wynikami badań naukowych i rozwiązaniami dla polskiego przemysłu. Dziś warto poszerzyć tę próbę przekazywania wiedzy na zewnątrz również o popularyzację nauki i przybliżanie warsztatu badacza. Nowoczesny uniwersytet poza dążeniem do prawdy i rozwiązywaniem problemów powinien bowiem także wypełniać misję społeczną, która wynika wprost z odpowiedzialności za wspólnotę. Mając to na celu, nie może zatem ograniczać się tylko do wytwarzania prac naukowych, lecz musi zarazem kreować odpowiednie postawy i prospołeczne wartości.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – jest rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowo związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, na którym ukończył studia pod kierunkiem prof. Romana Pampucha, czyli jednego z pionierów inżynierii materiałowej w Polsce. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie technologię otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, zwłaszcza przy użyciu metody SHS, polegającej na wykorzystaniu gwałtownych reakcji chemicznych typu spalania. Należy do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń; jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem The World Academy of Ceramics.

Nowy Kosmos – droga do zrównoważonego rozwoju

Ludzkość poszukuje skutecznych technologii i metod do zrównoważonego rozwoju, w tym dla poprawy warunków życia ludzi i ochrony środowiska naturalnego na Ziemi. Jedną z alternatyw jest wykorzystanie technologii kosmicznych zarówno do badań przestrzeni kosmicznej, do szukania i eksploatacji ogromnych zasobów na innych planetach i asteroidach, jak i dla zapewnienia ludziom dostępu do globalnych rozwiązań nawigacyjnych czy telekomunikacyjnych, do monitorowania zmian środowiskowych na ziemi, poprawy jakości uprawy pól, dzięki czemu człowiek ma lepszy dostęp do zdrowej żywności i niezniszczonej przyrody. W ciągu ostatnich czterdziestu lat nauka i technologia kosmiczna uwalniały ludzi z ograniczeń „ziemskich”, teraz nauka i technologia kosmiczna może uwolnić ludzi od „niedostatków”.

Prof. dr hab. inż Tadeusz Uhl – jest dyrektorem Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Jego działalność naukowa skupia się przede wszystkim na mechatronice, monitorowaniu oraz diagnostyce konstrukcji. Od wielu lat przekuwa wiedzę i wyniki badań na praktykę, prowadząc firmę EC Grupa sp. z.o.o, która realizuje innowacyjne projekty z zakresu wysokich technologii dla klientów z całego świata. Należy także do wielu prestiżowych organizacji naukowych. Jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu w zakresie Kluczowych Technologii, działającej przy KE, której celem jest ustalanie kierunków rozwoju nowoczesnych gałęzi europejskiej gospodarki w ramach nowego programu Horyzont 2020.